MobiltRegVejledning

Salg uden fast forretningssted (Mobilt salg)

Hvis du gerne vil sælge mad og/eller drikkevarer uden at stå et fast sted, skal du som udgangspunkt være optaget i www.mobiltreg.dk.

Ved mobiltsalg må alle typer af virksomheder sælge dagligvarer, hvorved forstås varer, som "forsvinder ved forbrug" (f.eks. mad- og drikkevarer og vaskepulver). Dog må der ikke sælges tobak, alkohol, sodavand og chokolade- og sukkervarer ved mobiltsalg.

Desuden må der sælges udvalgsvarer (f.eks. tøj, sko, smykker) fra mobile udsalgssteder, dog må der ikke sælges udvalgsvarer i bymidter og bydelscentre, medmindre der er tale om salg af varer, der relaterer sig til et arrangement af kortvarig karakter.

Ved salg fra et mobilt udsalgssted skal der være et opslag med virksomhedens cvr-nr samt indehaverens navn og adresse på et sted, der er iøjnefaldende for kunderne. Virksomheden skal på forlangende udlevere oplysningerne i skriftlig form til kunden. Ved salg af udvalgsvarer skal oplysningerne udleveres i skriftlig form til kunden, selvom det ikke har været forlangt, medmindre kunden ikke ønsker det.

Husk iøvrigt:
  • Du bør altid tale med kommunen og politiet de steder, hvor du ønsker at sælge ved mobiltsalg, med hensyn til evt. lokale restriktioner for salg.
  • Husk også at tale med den lokale fødevareregion, hvis du vil sælge mad- eller drikkevarer.
  • Herudover skal din virksomhed momsregistreres, hvis du sælger for mere end 50.000 kr./år.
  • Hvis salget af fødevarer overstiger 50.000 kr./år, skal du også registreres i Næringsbasen, evt. mere herom på Virk.dk.

Afholdelse af udstilling eller messe

Hvis du skal afholde en udstilling/messe, hvor der skal være adgang til at optage bestilling og sælge de udstillede varer til forbrugere, skal det anmeldes senest 2 dage før arrangementets start.

Anmelderen skal sørge for at have en opdateret liste, over de enkelte stadeholdere, med CVR-nummer, navn og adresse. (hvis der ikke er et CVR-nummer, skal alene navn og adresse oplyses). Listen skal i øvrigt forefindes på markedet og udleveres på forlangende til politiet eller skattemyndighederne.

Listen over stadeholdere kan opdateres løbende, ved at du fremsøger dit arrangement nederst på www.mobiltreg.dk, hvor du får mulighed for at erstatte med ny liste.

Afholdes der en udstilling, hvor der hverken optages bestillinger eller sælges varer, skal den ikke anmeldes.

Kræmmermarked

Hvis du skal arrangere et kræmmermarked, hvor der sælges både nye og brugte genstande, skal du anmelde det. Du skal anføre navnet på dit kræmmermarked, adressen, afholdelsesdato samt vedhæfte en deltagerliste. Deltagerlisten skal indeholde de enkelte stadeholdere, med CVR-nummer, navn og adresse. (hvis der ikke er et CVR-nummer, skal alene navn og adresse oplyses). Listen skal i øvrigt forefindes på markedet og udleveres på forlangende til politiet eller skattemyndighederne.

Du kan helt frem til 3 dage før kræmmermarkedets start indsætte nye deltagerlister, hvis den oprindelige bliver ændret, det gør du ved at søge på dit kræmmermarked og får da mulighed for at uploade en ny liste.

Lagersalg

Hvis du skal afholde et lagersalg, skal du sørge for at anmelde det.

Du bør altid tale med kommunen de steder, hvor du holder lagersalg, med hensyn til evt. lokale restriktioner for salget.

Læs evt. også:

Lov om næring

Bekendtgørelse om registrering af mobile udsalgssteder, lagersalg, markeder, udstillinger og messer i henhold til § 5 i lov om næring.


Virk.dk Kontakt Vilkår